۱- پوشیدن لباس متحدالشکل در هنگام ورزش برابر پوشاک مصوب فدراسیون( شلوارک، پیراهن و..)

۲-رعایت مسائل بهداشتی در البسه ورزشی ( همواره تمیز بوده و فقط جنبه اختصاصی داشته باشد).

۳-استفاده از حوله های مشترک ممنوع.

۴-استفاده از لنگ برای تمامی رده ها و رتبه ها ممنوع .

۵-بکار بردن هرگونه زیورآلات، طلا، انگشتر، ساعت و... در گود زورخانه ممنوع.

۶- در هنگام پوشیدن و تعویض لباس در انظار دیگران مسائلعرفی و ادبی و شرعی رعایت گردد.

منبع : زورخانه |آئین و آداب پوشیدن رخت زورخانه
برچسب ها : ممنوع ,پوشیدن ,زورخانه ,لباس